آمار بازدیدکنندگان

1
28
122423

 

دکتر امیر حسین خلت آبادی فراهانی      

مرتبه علمی : استادیار

زمینه فعالیت و تخصص:ژنتيك و اصلاح نژاد دام

پست الکترونیکی :a-farahani@araku.ac.ir

صفحه شخصی (cv)

تماس با ما